SK Studenec


Vítejte!

2. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu
Bílsko u Kopidlna, 2. dubna 2016Neváhejte a seznamte se s podrobnostmi k závodu!

Terén a místo závodu:

Dosud nezmapovaný mírně zvlněný prostor (240 až 270 m n. m.), převážně listnatý les s terénními detaily a sezonním podrostem, hustá síť drobných a nevýrazných komunikaci, mezi lesními celky (Habrovník a Přední Habrovník) louky s velkým množstvím remízků a dalších porostů.
Závod se bude konat v obci Bílsko u Kopidlna.

Prostor závodu byl vybrán z několika důvodů. Tím prvním byla vzhledem k termínu závodu jeho poloha v malé nadmořské výšce a na rozdíl od podhorského Studence „v kraji“ (i když sníh v poslední době nehrozí ani ve Studenci). Druhým neméně významným důvodem jsou vstřícní vlastnící pozemků v prostoru závodu, kterými jsou Město Kopidlno, Obec Údrnice a Lesy České republiky. Poděkování proto patří starostce města Kopidlno Ing. Haně Masákové, správci městských lesů, absolventovi studenecké školy Pavlu Bartošovi a starostovi obce Údrnice Miroslavu Horákovi. Stejné poděkování patří i rodině Hlaváčových a Vítkových, majitelům pozemkové parcely, na níž se nachází shromaždiště závodu. A tím třetím důvodem je osoba „lesního údržbáře“ Ladislava Hrubého, člena SK Studenec a zároveň mapaře celého prostoru.


Sponzoři SK STUDENEC

SK Studenec