Vítejte!

Verze PDF

ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍHO BĚHU
Východočeská oblast

P O K Y N Y

3. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu 2009

Pořádající orgán:
Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast

Pořádající subjekt:
Sportovní klub Studenec

Datum:
Sobota 18.4.2009

Centrum:
Studenec, areál společnosti Sellar s.r.o. (zámek Studenec) Společnost Sellar s.r.o. připravuje celkový areál k rekonstrukci (byl několik let nevyužíván), a proto platí přísný zákaz vstupu do tohoto areálu (navíc jeho zámecký park je závodním prostorem). Další prostory patří studenecké farnosti, a proto žádáme závodníky o vhodné chování v okolí kostela včetně přilehlého hřbitova a urnového háje). Navíc zde v odpoledních hodinách bude probíhat církevní svatba.

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum závodu: do 200m(prezentace v centru závodu)
Centrum závodu – start: 1000m, převýšení 50m, modrobílé fáborky
Centrum závodu – cíl: 0 mPrezentace:
V centru závodu od 8:30 do 9:30

Start 00:
10:00, intervalový, start HDR a P podle příchodu na start do času 100

Cíl:
Uzavření cíle ve 14.00

Časový limit:
120 minut pro všechny kategorie

Vyhlášení vítězů:
13:00 v centru, kategorie D10 až H14 včetně HDR, po vyhlášení výsledků proběhne vyhlášení okresního přeboru Rychnova nad Kněžnou.

Trať:
Klasická

Terén:
Typický podkrkonošský s hustou sítí komunikací, náhorní planina s remízky, sezonní podrost, závěrečná pasáž anglický park zámku ve Studenci.

Mapa:
Custodius východ 1:10000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM 2000, A4, stav březen 2009, autoři Ladislav Hrubý, Jiří Marek, Martin Junek. Mapníky budou k dispozici na startu. Mapy se odebírají do 12.00 hodin.

Systém ražení:
SportIdent, půjčovné za čip SI činí 40 Kč.

Popisy kontrol:
V centru závodu u startovních listin.

Převlékání, šatny:
Vlastní dopravní prostředky a oddílové stany (doporučujeme vzhledem k předpovědi počasí).

WC, mytí:
V prostoru shromaždiště TOITOI, v nutném případě je možno využít veřejné WC v budově fary, žádáme o udržování čistoty a pořádku. Mytí v prostoru shromaždiště.

Zdravotní služba:
V cíli.

Zakázané prostory:
Prostor zámeckého parku, prostor severně od areálu shromaždiště (více bude vyznačeno v mapě shromaždiště).

Parkování:
Louka vedle shromaždiště, autobusy parkoviště v areálu zámku,parkovné auta 20 Kč, autobusy 50 Kč

Funkcionáři:
ředitel: PaedDr.Petr Junek
hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý, R2
stavitel tratí: Michal Kučera, Jan Exner ml.

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.

Upozornění:
Jednoduché ploty na mapě jsou překonatelné (oplůtky, ve většině případů doposud bez drátů).
V mapě je speciální mapová značka, zelené obousměrné šrafování, která značí nezpracované velmi obtížně průchodné polomy (popadané kmeny, polámané větve atd.).
V mapě je dále vyznačen zakázaný prostor, a to fialovou obousměrnou šrafou, jedná se o prostor lomu a hnízdiště výra velkého.

V lese probíhají těžební a další lesnické práce (výsadba stromků).

Občerstvení:
V centru závodu bude kiosek s obvyklým "závodním" sortimentem, v sousedství areálu je Restaurace U Višňáků, případně Konzum u Sedláčků.
Sponzoři SK STUDENEC

SK Studenec