Vítejte!

Verze PDF

ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍHO BĚHU
Východočeská oblast

R O Z P I S

3. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu 2009

Pořádající orgán:
Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast

Pořádající subjekt:
Sportovní klub Studenec

Datum:
Sobota 18.4.2009

Centrum:
Studenec, louka u areálu společnosti Sellar s.r.o. (zámek Studenec). Společnost Sellar s.r.o. připravuje celkový areál k rekonstrukci (byl několik let nevyužíván), a proto platí přísný zákaz vstupu do tohoto areálu (navíc jeho zámecký park je závodním prostorem). Další prostory patří studenecké farnosti, a proto žádáme závodníky o vhodné chování v okolí kostela včetně přilehlého hřbitova a urnového háje).

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum závodu: do 100m
Centrum závodu – start: cca do 1500 m (bude upřesněno v pokynech)
Centrum závodu – cíl: 0 m

Kategorie:
H10N, H10C D10N, D10C, H12C, H12D D12C, D12D, H14C, H14D D14C, D14D, H16C, H16D D16C, D16D, H18C, D18C, H21A, H21C, H21D, D21A, D21C, D21D, H35C, H35D D35C, D35D, H45C, H45D D45C, D45D, H55C, H55D D55C, H65C, H65D, HDR (děti a rodiče), P (příchozí)

Přihlášky:
Do 10.4.2009 přes přihlašovací systém na OB Haná - http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem v povinném formátu na adresu skstudenec@seznam.cz platí až po potvrzení přijetí.

Vklad:
Žactvo, HDR a P 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Dodatečné přihlášky na prezentaci za dvojnásobný vklad (pouze podle možností pořadatele).

Úhrada:
Vklady se platí na prezentaci závodu.

Prezentace:
V centru závodu od 8:30 do 9:30.

Start 00:
10:00 hod., intervalový

Trať:
Klasická

Terén:
Typický pokrkonošský. Terén je na rozhraní Hostinské pahorkatiny tvořené měkkými červenými pískovci a vulkanické Staropacké vrchoviny (melafyr). Část terénu v Hostinské pahorkatině je tvořena členitými údolími s četnými erozními tvary, zejména zářezy. Část terénu ve Staropacké vrchovině je méně členitá, částečně zpestřená pozůstatky po těžbě kamene (lomy). Obě části jsou odděleny výrazným terénním zlomem v orientaci sever jih. Různé druhy a stupně vegetace, místy sezónní podrost. Hustá síť komunikací. Závěrečná pasáž využívá anglického parku zámku ve Studenci.

Mapa:
Custodius východ 1:10000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM 2000, A4, stav březen 2009, autoři Ladislav Hrubý, Jiří Marek, Martin Junek. Mapníky budou k dispozici na startu.

Systém ražení:
SportIdent, půjčovné za čip SI činí 40 Kč.

Převlékání, šatny:
Pod širým nebem na louce shromaždiště (vhodné pro vybudování oddílových stanů), ve vlastních vozidlech závodníků.

WC:
Veřejné WC cca 100m od shromaždiště.

Zakázané prostory:
Prostor zámeckého parku, prostor severně od areálu shromaždiště (více bude vyznačeno v mapě shromaždiště).

Parkování:
Parkování automobilů za poplatek 20 Kč, parkování autobusů za poplatek 50 Kč. Dodržujte pokyny pořadatelů.

Funkcionáři:
ředitel: PaedDr.Petr Junek
hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý, R2
stavitel tratí: Jan Exner ml.

Informace:
Na stránkách závodu http://www.skstudenec.cz/oos/lob
Petr Junek st., mobil: 603734818, e-mail: pejust@seznam.cz

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

Další informace:
V centru závodu bude kiosek s obvyklým "závodním" sortimentem, v sousedství areálu je Restaurace U Višňáků, případně Konzum u Sedláčků.
Sponzoři SK STUDENEC

SK Studenec