Stránky přechází na WordPress

Stránky Sportovního klubu přejdou na nový publikační systém. Hotovo by mělo být do konce roku 2017.