Informace k novému termínu – Information about new date

V současné době jednáme o novém termínu závodu. Finální termín zveřejníme během tohoto týdne. V úvahu připadají 3 termíny v únoru. Jedná se o víkendy:

  • 10.-11.února 2018 – bohužel 10.února pořádá SK Studenec maškarní bál pro dospělé „Masopustní šibřinky“ a díky tomu nám vypadne kompletně technický úsek – organizace parkování, občerstvení, kontrola/nahazování křížení stop se silnicemi, vyhlášení vítězů, prezentace atp.
  • 17.-18. února 2018 – o víkendu se jede Jizerská 50, Sekce LOB ČSOS obecně nedoporučuje kvůli termínové kolizi
  • 24.-25. února 2018 – tento termín je v pořádku, ale už trochu pozdě – pro případ dalšího odkladu

Vklady uhrazené na závod v termínu 13.-14.ledna 2018 budou vráceny během tohoto týdne v plné výši.

Information in English:

We are negotiating about a new date for the event. There are three dates being considered all in February:

  • 10th and 11th February 2018 – unfortunately there is a collision with „Masopustní šibřinky“ – Carnival Mascarade Ball organized by SK Studenec (sport club). Therefore technical team of organizers is not available – parking, refreshments, crossings of ski tracks with roads, price-giving ceremony, presentation etc.
  • 17th and 18th February 2018 – there is cross-country skiing race „Jizerská 50“ taking place
  • 24th and 25th February 2018 – these dates are fine, a bit to late for potential postponing of the event to another date

Entry fees paid for the event on 13th and 14th January 2018 will be returned during this week.