Vítejte!

Verze PDF

Český pohár štafet, česká liga klubů (B)

P o k y n y

5. kola Českého poháru štafet, 5. kola České ligy klubů (B) a veřejného závodu štafet

Datum:
sobota 6.září 2008

Centrum závodu:                
Horka u Staré Paky – louka na  okraji bývalého lomu mezi obcemi Horka u Staré Paky a Borovnice, doporučujeme oddílové stany

Parkování:
Auta na louce u shromaždiště za poplatek 20 Kč. Dbejte pokynů pořadatelů. Autobusy u centra závodu vyloží závodníky a odjedou parkovat do areálu firmy Suchánek&Walraven na Horkách u Staré Paky. Autobusy přijíždějící od Horek u Staré Paky se otočí na odbočce na Pecku, případně u firmy Tessitura Monte Cekia v Borovnici. Parkování autobusů je bez poplatku.

Prezentace:
V pátek 5.9.2008 večer v Základní škole Studenec od 20:00 do 21:00.
V sobotu 6.9.2008 dopoledne v centru závodu od 8:30 do 9:30 hod.
Budou kontrolovány doklady o provedených platbách.     

Soupisky:
Preferujeme vyplnit soupisky podle vzoru na internetové stránce závodu včetně čísel SI čipů předem zasláním na e-mail adresu: skstudenec@seznam.cz do pátku 5.9.2008 do 20 hodin nebo odevzdat na páteční prezentaci. Zcela výjimečně lze soupisky odevzdat nejpozději při sobotní prezentaci do 9:30.

Kategorie:
Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21
Veřejný závod: H14, H105, H140, H165, D14, D105, D140, OPEN

Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140 a H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. V kategorii OPEN je složení štafet libovolné bez omezení věku, pohlaví a oddílové příslušnosti.

Startovní čísla: 
Startovní čísla budou vydána zástupcům oddílů v pátek 5.9.2008 na prezentaci od 20:00 do 21:00 hod nebo v centru závodu 6.9.2008 nejpozději do 9.30.  Závodníci je odevzdají v cíli po doběhu.  Počet teček na startovním čísle = číslo úseku. Mapy prvního úseku jsou nadepsány červeně, druhého úseku zeleně, třetího úseku černě.

Start:
00 = 10:00 hod., hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií

Startovní vlny:
00  - H21 
05  - D18, H105
10  - D21, D105
15  - H18, D140,H140
20  - D14, H14, H165, OPEN

Průběh závodu:
Závodníci prvních úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Na vstupu do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace.

Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku, poté předá dotykem rukou dalšímu úseku, odevzdá mapu do oddílové tašky  a vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si na vstupu do předávacího prostoru vynulují  a zkontrolují svůj čip.

Vybíhající závodníci dalších úseků si sami odeberou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem a úsekem (mapa je na rubu označena číslem štafety / číslem úseku). Každý závodník si sám ručí za odebrání správné mapy. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.

Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čáru. Po proběhnutí cílové čáry musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku oražení cílové jednotky.

Všichni závodníci probíhají zhruba v polovině až 2/3 trati diváckým úsekem přes shromaždiště. Všichni závodníci kromě kategorií H14 a D14 dále probíhají po ideálním postupu přes louku jižně od centra závodu. Tento průběh je cca 2-5 minut před cílem.

Ukázka předávky bude předvedena před startem štafet v 9:45 hod.

Mapa:
Šturmův kopec   1:10 000, E = 5m stav léto 2008, autoři Ladislav Hrubý, Jiří Marek, Petr Junek, Jan Synek, formát A4, mapy jsou v mapníku pro všechny kategorie. Mapy musí všichni závodníci odevzdat na označeném místě v cílovém koridoru. Vydány budou v prostoru prezentace po vyhlášení výsledků.

Terén: 
Terén na rozhraní Hostinské pahorkatiny tvořené měkkými červenými pískovci a vulkanické Staropacké vrchoviny (melafyr). Část terénu v Hostinské pahorkatině je tvořena členitými hlubokými údolími s erozními tvary. Část terénu ve Staropacké vrchovině je méně členitá zpestřená pozůstatky po těžbě kamene (lomy). Část terénu výsypky po středověké těžbě zlata. Různé druhy a stupně vegetace, místy sezónní podrost.

Závodní oblast:
Všechny lesní prostory a část louky centra závodu, ohraničená kalouny,  jsou zakázaným  prostorem pro všechny přítomné na závodech. Závodníci do těchto prostor  mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi startem a proběhnutím cílovou čarou. Bezprostřední okolí sběrné kontroly je nepřístupné.

Systém ražení:
Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip smí být v závodě použit pouze jednou.  !!!Důležité upozornění: při závodě nebude možné použít SI čipy řady 8 a 9!!!   Frekventované kontroly budou osazeny 2 SI jednotkami. V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník povinen použít druhou SI jednotku. Použití mechanického ražení bude akceptováno pouze v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.

Tratě:

Časový limit:
200 minut pro celkový čas štafety (platí pro všechny kategorie)

Uzavření cíle: 
Ve 14 hodin.

Školka:
Na shromaždišti v označeném stanu od 9:00 hod. do skončení závodu.

Občerstvení:
V cíli voda se šťávou. V centru budou stánky s jídlem a pitím.

Šatny: 
Ve vlastních stanech na louce shromaždiště na vyhrazeném místě.

WC: 
TOI-TOI v centru závodu.  !!Přísný zákaz znečišťování okolí!!            

Mytí:  
V centru závodu v umyvadlech.

Zdravotní služba:
První pomoc je zajištěna v cíli závodu.          

Vyhlášení vítězů:
Ve 13 hod. vyhlášení prvních třech štafet ve všech kategoriích mimo kategorie OPEN.

Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu.  Zúčastněným oddílům budou zaslány pouze v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v přihlášce nebo v adresáři ČSOB 2008. V tištěné formě budou zaslány pouze oddílům na adresy zapsané na seznamu u prezentace za úhradu 50 Kč.

Protesty: 
U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.

Jury:
Členové jury budou určeny těsně před závodem zveřejněním na informační tabuli a v rozhlase.

Vzdálenosti: 
Centrum – parkoviště 50 m
Centrum – výstup z autobusů  50 m
Centrum – start, cíl 0 m

Informace:
Na stránkách závodu:  http://skstudenec.cz/oos/stafety
  Petr Junek ml. mobil: 606224721, e-mail: junek@seznam.cz 
Petr Junek st.  mobil: 603734818, e-mail: skstudenec@seznam.cz

Funkcionáři závodu: 
Ředitel závodu: PaedDr.Petr Junek
Hlavní rozhodčí: Přemek Škoda 
Stavitel tratí: Ing.Petr Junek

Předpis: 
Soutěží se podle platných Pravidel pro závody OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB pro rok 2008.

Upozornění:
Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra závodu.

Závodníci v průběhu závodu podbíhají dvakrát povinným průchodem frekventovanou železniční trať (minimálně 6 vlaků od 10:00 do 12:30), využití železniční trati je zakázáno a bude kontrolováno rozhodčími s fotoaparátem.

Přeběh silnice je pořadatelsky zabezpečen sníženou rychlostí a zastavením projíždějících vozidel.                 

Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.

Zákaz vstupu na sběrnou kontrolu. Zůstávejte pouze ve vyhrazeném prostoru shromaždiště.


Poděkování:
Lesům ČR s.p. a dalším majitelům lesa a přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely.

Všem sponzorům za finanční a hmotnou podporu závodu.

Pořadatelé přejí všem závodníkům, aby svoje tratě proběhli šturmem!


Sponzoři ČSOB

SK Studenec