Vítejte!

Neváhejte a seznamte se s podrobnostmi k závodu!

Terén a místo závodu:

Shromaždiště i závodní terén se nachází v Podkrkonošší, na rozhraní Hostinské pahorkatiny tvořené měkkými červenými pískovci a vulkanické Staropacké vrchoviny (melafyr). Část terénu v Hostinské pahorkatině je tvořena členitými hlubokými údolími s erozními tvary. Část terénu ve Staropacké vrchovině je méně členitá zpestřená pozůstatky po těžbě kamene (lomy). Část terénu výsypky po středověké těžbě zlata. Různé druhy a stupně vegetace, místy sezónní podrost.

Prostor závodu z hlediska sportovní historie:
I přesto, že Šturmův kopec (nejvyšší bod závodního prostoru) je jen na dohled některým známým orienťáckým terénům, jako jsou Kazabrud, Červený kopec, Staropacká Hora, Haklův mlýn či Holubí vrch a Pecen, nově Custodius (studenecký Strážník), sám zůstává sportem nedotčen. Bude to tedy velká premiéra. Byl částečně "zasažen" při MČR v horském OB, (viz. tato mapa z mapového archivu ČSOB) ale jen okrajově.

Prostor závodu z hlediska historie:
Prostor závodu sice nebyl zasažen sportovní historií, ta obyčejná jím však opravdu kráčela. Díky geologické rozmanitosti a přítomnosti nejcennějšího nerostu v tomto prostoru tady bývalo hodně živo. První zmínka o dolování je již ze 12. století. První známý písemný záznam o veřejné směně zdejšího zlata pochází údajně až z roku 1562 (pražský mincovní archív), další zpráva je z roku 1565. Roku 1593 je připomínána směna zlatého valounku „ze Stupné“ Hansem Kapounem ze Svojkova. Těžba podle všeho zanikla k 18. století. Přes mnoho zjišťovacích průzkumů již nebyla těžba obnovena. Dále se v prostoru hojně těžil melafyr a také červený pískovec. Díky této činnosti se dnes máte na co těšit.


Drobné skalní útvary, větší skalní útvary


A zase skalka, fotogenická, rozmanité porosty


I nepříliš rozmanité, i červený pískovec se najde


Již částečně přírodou pohlcené lomy a haldy a nakonec pohled na shromaždiště s nejvyšší horou ČR

Sponzoři ČSOB

SK Studenec