Vítejte!

Verze PDF

Český pohár štafet, česká liga klubů (B)

R o z p i s

5. kola Českého poháru štafet, 5. kola České ligy klubů (B) a veřejného závodu štafet

Pořádající orgán:
Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:
Sportovní klub Studenec

Datum:
Sobota 6. září 2008 (dopoledne)

Centrum:
Horka u Staré Paky (louka u silnice směrem na obec Borovnice - cca 0,8 km od Horek)

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum závodu 0 m
Centrum závodu – start 0 m
Centrum závodu – cíl 0 m

Prezentace:
V pátek 5.9.2008 večer v Základní škole Studenec od 20:00 do 21:00 hod.
V sobotu 6.9.2008 dopoledne v centru závodu od 8:30 do 9:30 hod.

Start 00:
10:00 hod., hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií.

Kategorie:
Český pohár štafet: H18, H21, D18, D21
Veřejný závod: H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140, OPEN
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií H,D105, H,D140, H165 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let, v kategorii OPEN je složení štafet libovolné bez omezení věku, pohlaví a oddílové příslušnosti. V závodě Českého poháru štafet budou vyhlášeny jenom oddílové (klubové štafety).

Přihlášky:
Do 22. srpna 2008 na e-mail adresu: skstudenec@seznam.cz (přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď). S přihláškou zašlete požadavky na ubytování (sokolovna nebo škola). Požadavky na ubytování budou vyřizovány dle kapacity a pořadí došlých přihlášek. Úhrada ubytování současně s přihláškou.

Soupisky:
Preferujeme vyplnit soupisky včetně čísel SI čipů předem zasláním na e-mail adresu: skstudenec@seznam.cz do pátku 5.9.2008 do 20 hodin nebo odevzdat na páteční prezentaci. Zcela výjimečně lze soupisky odevzdat nejpozději při sobotní prezentaci do 9:30.

Vklad:
D14, H14 250 Kč
OPEN 300 Kč
ostatní kategorie 450 Kč
zapůjčení SI čipu 40 Kč
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Úhrada:
Na účet číslo 171260405/0600 (majitel účtu SK Studenec). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 69xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB 2008.

Mapa:
1:10000, E=5 m, stav léto 2008, mapovali Ladislav Hrubý, Petr Junek ml., Jiří Marek, mapový klíč ISOM, mapa bude vodovzdorně upravena, formát A4.

Tratě:
Délky tratí se řídí platným Soutěžním řádem pro závody soutěží ČSOB v OB a Prováděcími předpisy k soutěžím ČSOB v OB 2008.

Terén:
Terén na rozhraní Hostinské pahorkatiny tvořené měkkými červenými pískovci a vulkanické Staropacké vrchoviny (melafyr). Část terénu v Hostinské pahorkatině je tvořena členitými hlubokými údolími s erozními tvary. Část terénu ve Staropacké vrchovině je méně členitá zpestřená pozůstatky po těžbě kamene (lomy). Část terénu výsypky po středověké těžbě zlata. Různé druhy a stupně vegetace, místy sezónní podrost.

Parkování:
Auta na louce u centru závodu, parkovné 20 Kč. Autobusy po vystoupení závodníků u centra závodu odjedou parkovat na odstavné plochy na Horkách, parkovné nebude vybíráno.

Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).

Ubytování:
Zajištěno v Základní škole Studenec (možnost po oddílech) a Sokolovně Studenec:
A/ nouzové škola (karimatka, spacák) – 50 Kč/noc – večerka 22.00
B/ nouzové sokolovna (karimatka, spacák) – 50 Kč/noc večerka 24.00
C/ ubytovna (postel, povlečení) – 130 Kč/noc
D/ byt sokolovna 10 míst (postel, povlečení) – 160 Kč/noc
Ostatní ubytování si závodníci mohou zajistit individuelně.

Stravování je možné přímo v obci Studenec. K dispozici jsou restaurace:
Restaurace čp. 100 (cca 0,4 km od místa ubytování)
Restaurace U Višňáků (cca 0,7 km)
Restaurace Na Špici (cca 1,3 km)
Pension Trautenberk (cca 1,7 km) – http://www.trautenberk.cz

V průběhu pátku i soboty bude v prostoru ubytování otevřen kiosek oddílu kopané SK Studenec (nápoje, jídlo z udírny).

Stravování:
V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.

Funkcionáři:
ředitel: Petr Junek st.
hlavní rozhodčí: Přemek Škoda, R1
stavitel tratí: Petr Junek ml. (změna proti Prováděcím pokynům 2008)

Informace:
Na stránkách závodu http://www.skstudenec.cz/oos/stafety
Petr Junek st. mobil: 603734818 e-mail: pejust@seznam.cz
Petr Junek ml. mobil: 606224721 e-mail: junek@seznam.cz

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:
Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB 2008 a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2008.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 1.7.2008.


Sponzoři ČSOB

SK Studenec