Vítejte!

ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍHO BĚHU
Východočeská oblast

R O Z P I S

9. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu 2010

Pořádající orgán:
Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast

Pořádající subjekt:
Sportovní klub Studenec (STH)

Datum:
Sobota 29.5.2010

Centrum:
Ves Svaté Kateřiny u Chotěvic

Rankingový koeficient:
1,02

Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum závodu: do 100m
Centrum závodu – start: cca do 2000 m (bude upřesněno v pokynech)
Centrum závodu – cíl: 0 m

Kategorie:
mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, H35C, H40C (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21A, D21D, D35D, D45D, H10C, H10N, H12D, H14D, H16D, H21A, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P

Přihlášky:
Do 23.5.2010 přes přihlašovací systém na OB Haná - http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo vyjímečně e-mailem v povinném formátu na adresu skstudenec@seznam.cz platí až po potvrzení přijetí.

Vklad:
Žactvo, HDR a P 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Dodatečné přihlášky na prezentaci za dvojnásobný vklad (pouze podle možností pořadatele).

Úhrada:
Vklady se platí na prezentaci závodu.

Prezentace:
V centru závodu od 8:45 do 9:30.

Start 00:
10:00 hod., intervalový

Trať:
Klasická

Terén:
Kopcovitý, dobře průběžný, místy četné kamenné srázy, skalní útvary a kameny.

Mapa:
Svatá Kateřina 2010, 1:10 000 (pro všechny kategorie) 1:15 000, (1:10 000 pro starší veterány a žactvo), stav 2008 (revize 2010) - bývalé mapy Martinská stěna, Svatá Kateřina atd.

Systém ražení:
SportIdent, půjčovné za čip SI činí 40 Kč.

Převlékání, šatny:
Pod širým nebem na louce shromaždiště (vhodné pro vybudování oddílových stanů), ve vlastních vozidlech závodníků.

WC:
Veřejné WC cca 100m od shromaždiště.

Zakázané prostory:
Prostor okolí shromaždiště (více bude vyznačeno v mapě shromaždiště).

Parkování:
Parkování automobilů za poplatek 20 Kč, parkování autobusů za poplatek 50 Kč. Dodržujte pokyny pořadatelů.

Funkcionáři:
ředitel: PaedDr.Petr Junek
hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý, R2
stavitel tratí: Petr Junek ml., R1

Informace:
Na stránkách závodu http://www.skstudenec.cz/oos/lob
Petr Junek st., mobil: 603734818, e-mail: pejust@seznam.cz

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:
Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

Další informace:
V centru závodu bude kiosek s obvyklým "závodním" sortimentem.
Sponzoři SK STUDENEC

SK Studenec