Vítejte!

Neváhejte a seznamte se s podrobnostmi k závodu!

Terén a místo závodu:

Skalky, velké množství komunikací, mnoho vegetačních detailů. Zkrátka rozmanitý terén, který lze rozdělit na tři základní typy. Mírně zvlněná náhorní plošina s osamělými pískovcovými útvary a převážně velmi dobře průběžným borovicovým lesem. Dále erozní svah nad tokem řeky Labe s mnoha skalními srázky a kameny a množstím drobných rýh a vodotečí a nakonec trochu méně průběžný, typicky smíšený středoevropský les s občasným podrostem, erozními rýhami a údolíčky.

Prostor závodu z hlediska sportovní historie:
Terén netřeba zkušeným orientačním běžcům více představovat. Jedná se o velmi známý a populární orienťácký prostor, ve kterém je orientační běh požitkem. Průběžný les s množstvím skalek, vegetačních detailů, rozdílnými porosty a typy lesa, no zkrátka pestrá orienťácká směsice. O tom, že se toho zde v orienťáku již mnoho odehrálo, svědčí i mnoho předchozích map. Tak třeba mapy: E1 - Svatá Kateřina, dále E2 - Svatá Kateřina a nakonec E3 - Svatá Kateřina. To jsou poslední mapy tohoto prostoru.
Ty ještě starší pak naleznete na mapovém serveru.

Pár fotografií z prostoru závodu:


Sponzoři SK STUDENEC

SK Studenec