VČP 2024: Vítězství pro Karlovou a Novotného

V sobotu 20. dubna 2024 zvítězili v hlavních kategoriích ve Vřesníku Anna Karlová (OK Jilemnice) a Tomáš Novotný (OK99 Hradec Králové). Obzvláště Anna Karlová trať doslova prolétla.

Závod proběhl za zatažené oblohy, v druhé části závodu proběhla dešťová přeháňka i s kroupami. Tratě se ve velmi dobře průběžném lese líbily, na shromaždišti vše fungovalo, v restauraci bylo útulno.

Informace:

Bohužel se nám nepodařilo vyvarovat se dvou problémů.

Při dešti se některým závodníkům znehodnotila mapa, která byla označena v pokynech jako vodovzdorně upravená. Vada se projevila obroušením natisknuté vrstvy v menším, či větším rozsahu.

Ve startovním koridoru na startu 1 byla umístěna chybně naprogramovaná SI jednotka „kontrola nulování“, která byla naprogramovaná jako „běžná kontrola“, což mělo za následek, že se závodníkům se SIAC čipem nespustil bezkontaktní mód a museli razit kontaktně (D10C, D10N, D12D, D55D, D65C, D70C, H10C, H10N, H12D, H75C). Ze stejného důvodu nefungovala SI jednotka „start“ pro kategorie P a HDR, protože SI jednotka „start“ vyhodnotila, že závodníci už mají v SI čipu označenou jednu „běžnou kontrolu“ a nemohou tak označit průchod startem. Vzhledem k tomu, že startovní časy kategorií P a HDR nešly vyčíst z SI jednotky „start“ a nesoutěžním charakteru těchto kategorií, byl jako startovní čas použit čas označení první kontroly na trati.

Za všechny nedostatky se pořadatelé závodníkům omlouvají.